Uitleen voorwaarden

De huurder dient het materiaal zelf bij het desbetreffende kantoor op te halen en weer terug te brengen op de afgesproken tijden. Bij het niet tijdig retourneren van het materiaal zijn wij genoodzaakt € 5- per dag in rekening te brengen. Materialen kunnen voor maximaal 2 aaneengesloten weken geleend worden.

De huurder is verantwoordelijk voor het materiaal. Bij schade en/of vermissing wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
Het materiaal dient zowel bij uitgifte als bij teruggave door de gebruiker en beheerder gecontroleerd te worden.
Team Sportservice Schagen en Den Helder is een onderdeel van Stichting Team Sportservice Nederland. Stichting Team Sportservice Nederland en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, letsel of andere schade welk het gevolg is van de verhuur van materiaal, ongeacht door welke omstandigheden.

Wie zich niet houdt aan de uitleenvoorwaarden wordt uitgesloten van verder gebruik van de sport- en speluitleen van Team Sportservice Schagen en/of Den Helder. Voor zaken waarin de uitleenvoorwaarden van de materialen niet voorzien, beslist de stichting.